دوره ها و کارگاه های آموزشی
امکان دانلود فیلم جلسات پس از پایان هر جلسه
عضویت در گروه واتسپ برای رفع اِشکال و ارتباط با اساتید به صورت دائم
اعطای گواهینامه انگلیسی آکادمی دیجی نکست
پروژه محور بودن دوره ها
کارگاه
تکنولوژی - غیره در حال ثبت نام حضوری
تحلیل داده محور کسب و کار ( Advanced Excel و Power BI)
1,900,000 تومان
جزئیات دوره
کارگاه
مدیریت - منابع انسانی در حال ثبت نام حضوری
فیدبک(انسان و گفتمان)
2,000,000 تومان
جزئیات دوره
کارگاه
مدیریت - منابع انسانی در حال ثبت نام حضوری
انسان در سازمان(رفتار سازمانی کاربردی)
2,000,000 تومان
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
فنی، مهندسی و صنعت - کامپیوتر تکمیل ظرفیت آنلاین-حضوری
بوت‌کمپ داده
14,400,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
فنی، مهندسی و صنعت - کامپیوتر تکمیل ظرفیت آنلاین
بوت‌کمپ مهندسی نرم‌افزار
14,400,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
کارگاه
کسب و کار - غیره در حال ثبت نام حضوری
ریسرچ، ابزار حل مسئله
2,800,000 تومان
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
تکنولوژی - غیره تکمیل ظرفیت حضوری
بوتکمپ حضوری مدیریت محصول
11,500,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
تکنولوژی - برنامه نویسی درحال برگزاری آنلاین
بوت کمپ مهندسی یادگیری ماشین
4,200,000 تومان
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
تکنولوژی - تجربه کاربری خاتمه یافته حضوری
بوت کمپ طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری
6,000,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
تکنولوژی - برنامه نویسی خاتمه یافته حضوری
بوتکمپ مهندسی دوآپس
4,800,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
کارگاه
دارای گواهینامه
تکنولوژی - تجربه کاربری خاتمه یافته حضوری
ورکشاپ دیزاین سیستم
6,000,000 تومان
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
تکنولوژی - غیره خاتمه یافته حضوری
بوت‌کمپ مدیریت محصول
8,900,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره