دوره ها و کارگاه های آموزشی
امکان دانلود فیلم جلسات پس از پایان هر جلسه
عضویت در گروه واتسپ برای رفع اِشکال و ارتباط با اساتید به صورت دائم
اعطای گواهینامه انگلیسی آکادمی دیجی نکست
پروژه محور بودن دوره ها
دوره
دارای گواهینامه
تکنولوژی - غیره تکمیل ظرفیت حضوری
تکنولوژی-غیره
8,900,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
تکنولوژی - تجربه کاربری درحال برگزاری حضوری
تکنولوژی-تجربه کاربری
4,000,000 تومان
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
تکنولوژی - برنامه نویسی خاتمه یافته آنلاین
تکنولوژی-برنامه نویسی
3,200,000 تومان
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
تکنولوژی - تجربه کاربری خاتمه یافته حضوری
تکنولوژی-تجربه کاربری
3,000,000 تومان
جزئیات دوره
کارگاه
دارای گواهینامه
مدیریت - مدیریت پروژه خاتمه یافته حضوری
مدیریت-مدیریت پروژه
890,000 تومان
جزئیات دوره
رویداد
مدیریت - منابع انسانی خاتمه یافته آنلاین
مدیریت-منابع انسانی
رویداد
مدیریت - منابع انسانی خاتمه یافته حضوری
مدیریت-منابع انسانی
رویداد
تکنولوژی - غیره خاتمه یافته حضوری
تکنولوژی-غیره
رویداد
تکنولوژی - غیره خاتمه یافته آنلاین
تکنولوژی-غیره
کارگاه
تکنولوژی - برنامه نویسی خاتمه یافته آنلاین
تکنولوژی-برنامه نویسی
دوره
تکنولوژی - برنامه نویسی خاتمه یافته آنلاین
تکنولوژی-برنامه نویسی
رویداد
تکنولوژی - برنامه نویسی خاتمه یافته آنلاین-حضوری
تکنولوژی-برنامه نویسی
دیجی‌نکست مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری گروه دیجی‌کالاست. ما در دیجی‌نکست با هدف خلق و توسعه نوآوری و تکنولوژی، کارآفرینان جوان را در مسیر رسیدن به اهداف و پرورش ایده‌هایشان همراهی می‌کنیم تا با اطمینان و شتاب بیشتری گام بردارند.
۰۹۰۱۵۸۲۲۷۶۲
تهران- میدان آزادی- کارخانه نوآوری آزادی- سوله دیجی‌نکست
جهت عضویت در خبرنامه دیجی‌نکست، ایمیل خود را ارسال نمایید
© COPYRIGHT 2023 | MADE BY Diginext