دوره ها و کارگاه های آموزشی
امکان دانلود فیلم جلسات پس از پایان هر جلسه
عضویت در گروه واتسپ برای رفع اِشکال و ارتباط با اساتید به صورت دائم
اعطای گواهینامه انگلیسی آکادمی دیجی نکست
پروژه محور بودن دوره ها
دوره
دارای گواهینامه
مدیریت - غیره در حال ثبت نام حضوری
پنجمین بوت کمپ مدیریت محصول
12,600,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
کارگاه
مدیریت - منابع انسانی در حال ثبت نام حضوری
رفتار حرفه‌ای برای استارتاپ ها
5,500,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
رویداد
دارای گواهینامه
علوم انسانی - منابع انسانی در حال ثبت نام حضوری
رویداد نکست شیفت: سرنوشت منابع انسانی در سایه عصر دیجیتال
6,000,000 تومان
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
مدیریت - غیره درحال برگزاری حضوری
چهارمین بوت‌کمپ مدیریت محصول
12,600,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
کارگاه
دارای گواهینامه
مدیریت - استراتژیک درحال برگزاری آنلاین
کارگاه آنلاین مهارت‌های عملی OKR برای سازمان‌ها
2,500,000 تومان
جزئیات دوره
کارگاه
دارای گواهینامه
علوم انسانی - منابع انسانی درحال برگزاری حضوری
کارگاه جامع تربیت کارشناس جذب استعداد
8,800,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
مدیریت - رهبری سازمان درحال برگزاری حضوری
دوره راه و رسم رهبری
8,800,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
تکنولوژی - تجربه کاربری درحال برگزاری حضوری
بوت‌کمپ طراحی محصول (UI/UX)
12,000,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
مدیریت - رهبری سازمان درحال برگزاری حضوری
دوره ارتباط موثر برای رهبران
6,100,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
دوره
دارای گواهینامه
فنی، مهندسی و صنعت - کامپیوتر درحال برگزاری حضوری
بوت‌کمپ تحلیل داده - مشهد
5,200,000 تومان امکان پرداخت اقساطی
جزئیات دوره
کارگاه
دارای گواهینامه
کسب و کار - مدیریت استراتژی درحال برگزاری حضوری
کارگاه مهارت‌های عملی OKR برای سازمان‌ها-دوره دوم
2,400,000 تومان
جزئیات دوره
کارگاه
دارای گواهینامه
علوم انسانی - منابع انسانی در حال ثبت نام آنلاین
کارگاه آنلاین تجربه کارکنان
3,800,000 تومان
جزئیات دوره
دیجی‌نکست مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری گروه دیجی‌کالاست. ما در دیجی‌نکست با هدف خلق و توسعه نوآوری و تکنولوژی، کارآفرینان جوان را در مسیر رسیدن به اهداف و پرورش ایده‌هایشان همراهی می‌کنیم تا با اطمینان و شتاب بیشتری گام بردارند.
تهران- میدان آزادی- کارخانه نوآوری آزادی- سوله دیجی‌نکست
جهت عضویت در خبرنامه دیجی‌نکست، ایمیل خود را ارسال نمایید
© COPYRIGHT 2024 | MADE BY Diginext