تحلیل داده محور کسب و کار ( Advanced Excel و Power BI)

شروع دوره : 1402/7/21 پایان دوره : 1402/8/12
موضوع : تکنولوژی-غیره دسته بندی : کارگاه نوع دوره : حضوری
اساتید :

جلسات

#
1
عنوان
جلسه اول - Advanced Excel
تاریخ
جمعه, 21 مهر 1402
توضیحات
System design and familiarity with the basic concepts of database
Exploring Data Entry and Editing Techniques
Data Cleaning and manipulation, Data Validation
Using Functions for Data Analysis
What if and Scenario Analysis
Data Visualization
Creating a management dashboard
از ساعت
15:00
تا ساعت
19:00
#
2
عنوان
جلسه دوم - Advanced Excel
تاریخ
جمعه, 28 مهر 1402
توضیحات
System design and familiarity with the basic concepts of database
Exploring Data Entry and Editing Techniques
Data Cleaning and manipulation, Data Validation
Using Functions for Data Analysis
What if and Scenario Analysis
Data Visualization
Creating a management dashboard
از ساعت
15:00
تا ساعت
19:00
#
3
عنوان
جلسه سوم - Power BI
تاریخ
جمعه, 05 آبان 1402
توضیحات
Getting Started with Power BI Desktop
Introducing Microsoft Power BI Desktop
Identify and connect to a data source
Clean, transform, and load data in Power BI
Model data in Power BI
Write DAX formulas for Power BI Desktop models
Create and use analytics reports with Power BI
Use visuals in Power BI
creating and configuring Power BI dashboards.
از ساعت
15:00
تا ساعت
19:00
#
4
عنوان
جلسه چهارم - Power BI
تاریخ
جمعه, 12 آبان 1402
توضیحات
Getting Started with Power BI Desktop
Introducing Microsoft Power BI Desktop
Identify and connect to a data source
Clean, transform, and load data in Power BI
Model data in Power BI
Write DAX formulas for Power BI Desktop models
Create and use analytics reports with Power BI
Use visuals in Power BI
creating and configuring Power BI dashboards.
از ساعت
15:00
تا ساعت
19:00

در دوره تحلیل داده محور کسب‌و کار با استفاده از ابزارهای اکسل و Power BI اصول تحلیل داده و تصویرسازی داده‌ها را فرا می‌گیرید. 

در این دوره، شما مدل‌های ساخته شده، جداول محوری پویا و داشبوردهای تعاملی را خواهید آموخت. همچنین، با استفاده از Power BI از ابزارهای پاکسازی داده و فرمول‌های متنوع برای ایجاد گزارش‌ها و داشبوردهای پویا استفاده خواهید کرد.

این دوره شامل مطالعات موردی در دنیای واقعی است و به شما کمک می‌کند مهارت‌های تجزیه، تحلیل و تجسم داده را تقویت کنید که از مهارت‌های حیاتی برای مشاغل پر درآمد با چشم‌انداز رشد قوی در آینده هستند.


محل برگزاری: کارخانه نوآوری - دیجی‌نکست

اساتید

دیجی‌نکست مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری گروه دیجی‌کالاست. ما در دیجی‌نکست با هدف خلق و توسعه نوآوری و تکنولوژی، کارآفرینان جوان را در مسیر رسیدن به اهداف و پرورش ایده‌هایشان همراهی می‌کنیم تا با اطمینان و شتاب بیشتری گام بردارند.
تهران- میدان آزادی- کارخانه نوآوری آزادی- سوله دیجی‌نکست
جهت عضویت در خبرنامه دیجی‌نکست، ایمیل خود را ارسال نمایید
© COPYRIGHT 2024 | MADE BY Diginext