بوت‌کمپ داده

امکان پرداخت اقساطی و استفاده از تخفیفات ویژه برای این دوره وجود دارد.
شروع دوره : 1402/5/15 پایان دوره : 1402/8/09
موضوع : فنی، مهندسی و صنعت-کامپیوتر دسته بندی : دوره نوع دوره : آنلاین-حضوری
اساتید :
+ 3
سخنرانان :
+ 1

جلسات

#
1
عنوان
Excel
تاریخ
یکشنبه, 15 مرداد 1402
توضیحات
System design and familiarity with the basic concepts of database
Exploring Data Entry and Editing Techniques
Data Cleaning and manipulation, Data Validation
Using Functions for Data Analysis
What if and Scenario Analysis
Data Visualization
Creating a management dashboard
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
2
عنوان
Excel
تاریخ
سه‌شنبه, 17 مرداد 1402
توضیحات
System design and familiarity with the basic concepts of database
Exploring Data Entry and Editing Techniques
Data Cleaning and manipulation, Data Validation
Using Functions for Data Analysis
What if and Scenario Analysis
Data Visualization
Creating a management dashboard
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
3
عنوان
What is a good metric? How to define a metric? How to validate your results
تاریخ
یکشنبه, 22 مرداد 1402
توضیحات
The north star metric
Metrics for different stages of user lifetime
Metrics for different business models
Metrics for different stages of a business
Hypothesis testing
Correlation analysis
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
4
عنوان
What is a good metric? How to define a metric? How to validate your results
تاریخ
سه‌شنبه, 24 مرداد 1402
توضیحات
The north star metric
Metrics for different stages of user lifetime
Metrics for different business models
Metrics for different stages of a business
Hypothesis testing
Correlation analysis
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
5
عنوان
How to clean data? How to calculate metrics? How to manipulate data using python and pandas? How to use sql queries
تاریخ
یکشنبه, 29 مرداد 1402
توضیحات
Getting started with Python and Pandas
Filtering and aggregating data
Steps of data cleaning
Writing sql queries
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
6
عنوان
How to clean data? How to calculate metrics? How to manipulate data using python and pandas? How to use sql queries
تاریخ
سه‌شنبه, 31 مرداد 1402
توضیحات
Getting started with Python and Pandas
Filtering and aggregating data
Steps of data cleaning
Writing sql queries
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
7
عنوان
Data Visualization and Storytelling
تاریخ
یکشنبه, 05 شهریور 1402
توضیحات
crafting a story with data
choosing effective visualizations
delivering the story
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
8
عنوان
Data Visualization and Storytelling
تاریخ
سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
توضیحات
crafting a story with data
choosing effective visualizations
delivering the story
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
9
عنوان
What is data engineering
تاریخ
یکشنبه, 12 شهریور 1402
توضیحات
Introduction to data engineering role
From data to big data
Relational and non-relational databases
Data modeling and database design
Data lake and data warehouse
Data frameworks, tools and technologies
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
10
عنوان
What is data engineering
تاریخ
سه‌شنبه, 14 شهریور 1402
توضیحات
Introduction to data engineering role
From data to big data
Relational and non-relational databases
Data modeling and database design
Data lake and data warehouse
Data frameworks, tools and technologies
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
11
عنوان
How to write data pipelines
تاریخ
یکشنبه, 19 شهریور 1402
توضیحات
Data extraction, transformation and loading (ETL)
Data pipeline scheduling
Data pipeline orchestration
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
12
عنوان
How to write data pipelines
تاریخ
سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
توضیحات
Data extraction, transformation and loading (ETL)
Data pipeline scheduling
Data pipeline orchestration
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
13
عنوان
How to scale data pipelines
تاریخ
یکشنبه, 26 شهریور 1402
توضیحات
Data event sourcing
Data batch streaming
Data stream processing
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
14
عنوان
How to scale data pipelines
تاریخ
سه‌شنبه, 28 شهریور 1402
توضیحات
Data event sourcing
Data batch streaming
Data stream processing
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
15
عنوان
What is machine learning and how does it fit in our business
تاریخ
یکشنبه, 02 مهر 1402
توضیحات
Introduction to Machine Learning
Machine Learning Model Lifecycle
Tools for Machine Learning
Supervised learning
UnSupervised learning
Jupyter Notebooks
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
16
عنوان
What is machine learning and how does it fit in our business
تاریخ
سه‌شنبه, 04 مهر 1402
توضیحات
Introduction to Machine Learning
Machine Learning Model Lifecycle
Tools for Machine Learning
Supervised learning
UnSupervised learning
Jupyter Notebooks
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
17
عنوان
How to fit regression models and find patterns in our data
تاریخ
یکشنبه, 09 مهر 1402
توضیحات
Linear/Logistic regression models
Cost function/Loss function
Time Series Analysis
Anomaly detection
Dimension Reduction Techniques
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
18
عنوان
How to fit regression models and find patterns in our data
تاریخ
سه‌شنبه, 11 مهر 1402
توضیحات
Linear/Logistic regression models
Cost function/Loss function
Time Series Analysis
Anomaly detection
Dimension Reduction Techniques
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
19
عنوان
How to classify data and make predictions based on classes. You are not certain of classes? Clustering is your solution.
تاریخ
یکشنبه, 16 مهر 1402
توضیحات
Classification models
When to use Tree-base models?
Bagging/Boosting/ Models is better than model
Clustering
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
20
عنوان
How to classify data and make predictions based on classes. You are not certain of classes? Clustering is your solution.
تاریخ
سه‌شنبه, 18 مهر 1402
توضیحات
Classification models
When to use Tree-base models?
Bagging/Boosting/ Models is better than model
Clustering
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
21
عنوان
Is your model well designed? How to improve it? Recommendation, Every business problem.
تاریخ
یکشنبه, 23 مهر 1402
توضیحات
Feature engineering
Bias/Variance
Regularization
Hyper parameter tunning
recommendation
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
22
عنوان
Is your model well designed? How to improve it? Recommendation, Every business problem.
تاریخ
سه‌شنبه, 25 مهر 1402
توضیحات
Feature engineering
Bias/Variance
Regularization
Hyper parameter tunning
recommendation
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
23
عنوان
Is our modeling complete? A to Z of the ML project pipeline.
تاریخ
یکشنبه, 30 مهر 1402
توضیحات
Statical concepts
Model Interpreting
Error Analysis
Machine learning project pipeline
Introduction to Neural Networks
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
24
عنوان
Is our modeling complete? A to Z of the ML project pipeline.
تاریخ
سه‌شنبه, 02 آبان 1402
توضیحات
Statical concepts
Model Interpreting
Error Analysis
Machine learning project pipeline
Introduction to Neural Networks
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00
#
25
عنوان
Final Project
تاریخ
سه‌شنبه, 09 آبان 1402
توضیحات
_
از ساعت
18:00
تا ساعت
21:00

برای حضور موثر در این دوره آشنایی مقدماتی با برنامه‌نویسی (ترجیحا پایتون) و مباحث جبرخطی و آمار لازم است.

در صورت سوال در خصوص منابع و پیش‌نیازها با پشتیبانی تماس بگیرید.

اساتید

سخنرانان

دیجی‌نکست مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری گروه دیجی‌کالاست. ما در دیجی‌نکست با هدف خلق و توسعه نوآوری و تکنولوژی، کارآفرینان جوان را در مسیر رسیدن به اهداف و پرورش ایده‌هایشان همراهی می‌کنیم تا با اطمینان و شتاب بیشتری گام بردارند.
تهران- میدان آزادی- کارخانه نوآوری آزادی- سوله دیجی‌نکست
جهت عضویت در خبرنامه دیجی‌نکست، ایمیل خود را ارسال نمایید
© COPYRIGHT 2024 | MADE BY Diginext