بوت‌کمپ مهندسی نرم‌افزار

امکان پرداخت اقساطی و استفاده از تخفیفات ویژه برای این دوره وجود دارد.
شروع دوره : 1402/5/16 پایان دوره : 1402/8/06
موضوع : فنی، مهندسی و صنعت-کامپیوتر دسته بندی : دوره نوع دوره : آنلاین
اساتید :
+ 1
سخنرانان :
+ 2

جلسات

#
1
عنوان
Basics of Linux and why we need version control systems and how to use them
تاریخ
دوشنبه, 16 مرداد 1402
توضیحات
Bash / Terminal
basic linux commands
linux filesystem
Systemd
cron jobs
useful apt packages (net-tools, curl, etc.)

Git
basics
git flow
resolve conflicts (rebase + merge + …)
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
2
عنوان
Basics of Linux and why we need version control systems and how to use them
تاریخ
شنبه, 21 مرداد 1402
توضیحات
Bash / Terminal
basic linux commands
linux filesystem
Systemd
cron jobs
useful apt packages (net-tools, curl, etc.)

Git
basics
git flow
resolve conflicts (rebase + merge + …)
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
3
عنوان
How to create maintainable, scalable and reliable software using Python
تاریخ
دوشنبه, 23 مرداد 1402
توضیحات
Python
basic syntax
problem solving
object oriented programming
working with some popular libraries
async programming
clean and fluent code with python
python best practices and design patterns
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
4
عنوان
How to create maintainable, scalable and reliable software using Python
تاریخ
شنبه, 28 مرداد 1402
توضیحات
Python
basic syntax
problem solving
object oriented programming
working with some popular libraries
async programming
clean and fluent code with python
python best practices and design patterns
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
5
عنوان
How to create maintainable, scalable and reliable software using Python
تاریخ
دوشنبه, 30 مرداد 1402
توضیحات
Python
basic syntax
problem solving
object oriented programming
working with some popular libraries
async programming
clean and fluent code with python
python best practices and design patterns
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
6
عنوان
How to create maintainable, scalable and reliable software using Python
تاریخ
شنبه, 04 شهریور 1402
توضیحات
Python
basic syntax
problem solving
object oriented programming
working with some popular libraries
async programming
clean and fluent code with python
python best practices and design patterns
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
7
عنوان
How to create maintainable, scalable and reliable software using Python
تاریخ
دوشنبه, 06 شهریور 1402
توضیحات
Python
basic syntax
problem solving
object oriented programming
working with some popular libraries
async programming
clean and fluent code with python
python best practices and design patterns
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
8
عنوان
How to create maintainable, scalable and reliable software using Python
تاریخ
شنبه, 11 شهریور 1402
توضیحات
Python
basic syntax
problem solving
object oriented programming
working with some popular libraries
async programming
clean and fluent code with python
python best practices and design patterns
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
9
عنوان
Basics of network and How does the OS handle concurrency? How to deploy software
تاریخ
دوشنبه, 13 شهریور 1402
توضیحات
Networks
TCP/IP UDP protocol
HTTP, FTP, SMTP
Basic cryptography + security
HTTPS, SSH
Diagnosing tools

Operating Systems
Threads + Processes
Cgroup (compressible vs incompressible resources)
Disk , Memory , Cache

Docker
Basics (concepts)
Build
run
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
10
عنوان
Basics of network and How does the OS handle concurrency? How to deploy software
تاریخ
شنبه, 18 شهریور 1402
توضیحات
Networks
TCP/IP UDP protocol
HTTP, FTP, SMTP
Basic cryptography + security
HTTPS, SSH
Diagnosing tools

Operating Systems
Threads + Processes
Cgroup (compressible vs incompressible resources)
Disk , Memory , Cache

Docker
Basics (concepts)
Build
run
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
11
عنوان
What are data storing trends, technologies and their key features
تاریخ
دوشنبه, 20 شهریور 1402
توضیحات
Databases
Introduction to information retrieval
SQL databases vs. NOSQL databases
CAP theorem + ACID
Postgres + SQL
Indexes, Constraints
Code examples and ORMs
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
12
عنوان
What are data storing trends, technologies and their key features
تاریخ
شنبه, 25 شهریور 1402
توضیحات
Databases
Introduction to information retrieval
SQL databases vs. NOSQL databases
CAP theorem + ACID
Postgres + SQL
Indexes, Constraints
Code examples and ORMs
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
13
عنوان
How to raise performance of our data-driven software using cache
تاریخ
دوشنبه, 27 شهریور 1402
توضیحات
Caching
Introduction
Redis (commands + pipelines)
Code examples
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
14
عنوان
How to raise performance of our data-driven software using cache
تاریخ
شنبه, 01 مهر 1402
توضیحات
Caching
Introduction
Redis (commands + pipelines)
Code examples
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
15
عنوان
How should our backend communicate with our front-end
تاریخ
دوشنبه, 03 مهر 1402
توضیحات
RestAPI
Introduction
Patterns
Conventions
Django
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
16
عنوان
How should our backend communicate with our front-end
تاریخ
شنبه, 08 مهر 1402
توضیحات
RestAPI
Introduction
Patterns
Conventions
Django
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
17
عنوان
Project
تاریخ
دوشنبه, 10 مهر 1402
توضیحات
_
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
18
عنوان
Project
تاریخ
شنبه, 15 مهر 1402
توضیحات
_
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
19
عنوان
Project
تاریخ
دوشنبه, 17 مهر 1402
توضیحات
_
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
20
عنوان
Project
تاریخ
شنبه, 22 مهر 1402
توضیحات
_
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
21
عنوان
Project
تاریخ
دوشنبه, 24 مهر 1402
توضیحات
_
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
22
عنوان
Project
تاریخ
شنبه, 29 مهر 1402
توضیحات
_
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
23
عنوان
Project
تاریخ
دوشنبه, 01 آبان 1402
توضیحات
_
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30
#
24
عنوان
Project
تاریخ
شنبه, 06 آبان 1402
توضیحات
_
از ساعت
18:00
تا ساعت
20:30

برای حضور موثر در این دوره آشنایی مقدماتی با برنامه‌نویسی (ترجیحا پایتون) و مباحث جبرخطی و آمار لازم است.

در صورت سوال در خصوص منابع و پیش‌نیازها با پشتیبانی تماس بگیرید.

اساتید

سخنرانان

دیجی‌نکست مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری گروه دیجی‌کالاست. ما در دیجی‌نکست با هدف خلق و توسعه نوآوری و تکنولوژی، کارآفرینان جوان را در مسیر رسیدن به اهداف و پرورش ایده‌هایشان همراهی می‌کنیم تا با اطمینان و شتاب بیشتری گام بردارند.
تهران- میدان آزادی- کارخانه نوآوری آزادی- سوله دیجی‌نکست
جهت عضویت در خبرنامه دیجی‌نکست، ایمیل خود را ارسال نمایید
© COPYRIGHT 2024 | MADE BY Diginext