رویداد از دانش تا تجربه(Experience Zone)(حضوری)

رویداد از دانش تا تجربه(Experience Zone)(حضوری)


رویداد از دانش تا تجربه(Experience Zone)(حضوری)

نوع دوره : حضوری

دسته بندی : رویداد

موضوع : تکنولوژی-غیره

قیمت : رایگان

وضعیت : خاتمه یافته


شروع دوره : 1401/03/24 16:00

پایان دوره : 1401/03/24 18:00

# عنوان تاریخ از ساعت تا ساعت
1 جلسه 1 سه شنبه, 24 خرداد 1401 16:00 18:00