بوت‌کمپ مهندسی یادگیری ماشین

بوت‌کمپ مهندسی یادگیری ماشین


بوت‌کمپ مهندسی یادگیری ماشین

نوع دوره : آنلاین

دسته بندی : دوره

موضوع : تکنولوژی-برنامه نویسی

قیمت : 3,200,000 تومان

وضعیت : درحال برگزاری


شروع دوره : 1401/03/16 17:00

پایان دوره : 1401/08/09 20:00

# عنوان تاریخ از ساعت تا ساعت
1 جلسه اول دوشنبه, 16 خرداد 1401 17:00 20:00
2 جلسه آخر دوشنبه, 09 آبان 1401 17:00 20:00
ثبت نام بوت‌کمپ مهندسی یادگیری ماشین

مدرسین این دوره

امیررضا تجلی

امیررضا تجلی

محمدرضا محتاط

محمدرضا محتاط


سخنران این دوره

امیررضا تجلی

امیررضا تجلی

محمدرضا محتاط

محمدرضا محتاط