دوره ها و کارگاه های آموزشی

همه دوره ها دوره های فعال درحال برگزاری تکمیل ظرفیت خاتمه یافته


مدرسین آکادمی دیجی‌نکست

حسام معین‌الدین

حسام معین‌الدین

سهیل نجفی

سهیل نجفی

سامان صادق‌زاده

سامان صادق‌زاده

علیرضا اخوان‌پور

علیرضا اخوان‌پور

علی صیفی

علی صیفی

برنامه‌نویس Full-Stack دیجی‌نکست

صفحه لینکدین
محمدرضا محتاط

محمدرضا محتاط

امیررضا تجلی

امیررضا تجلی

لیست همه مدرسین

پروژه محور بودن دوره ها

پروژه محور بودن دوره ها

اعطای گواهینامه انگلیسی آکادمی دیجی نکست

اعطای گواهینامه انگلیسی آکادمی دیجی نکست

عضویت در گروه واتسپ برای رفع اِشکال و ارتباط با اساتید به صورت دائم

عضویت در گروه واتسپ برای رفع اِشکال و ارتباط با اساتید به صورت دائم

امکان دانلود فیلم جلسات پس از پایان هر جلسه

امکان دانلود فیلم جلسات پس از پایان هر جلسه