پادکست

پرشنونده‌ترین پادکست‌ها

پادکست‌های منتشرشده

تیم روابط عمومی
تیم روابط عمومی دیجی‌نکست
تیم روابط عمومی دیجی‌نکست
علی شهبازی
Brad Stone
تیم روابط عمومی دیجی‌نکست
تیم روابط عمومی دیجی‌نکست
تیم روابط عمومی دیجی‌نکست
Brad Stone
تیم روابط عمومی دیجی‌نکست
تیم روابط عمومی دیجی‌نکست
تیم روابط عمومی دیجی‌نکست
دیجی‌نکست مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری گروه دیجی‌کالاست. ما در دیجی‌نکست با هدف خلق و توسعه نوآوری و تکنولوژی، کارآفرینان جوان را در مسیر رسیدن به اهداف و پرورش ایده‌هایشان همراهی می‌کنیم تا با اطمینان و شتاب بیشتری گام بردارند.
۰۹۰۱۵۸۲۲۷۶۲
تهران- میدان آزادی- کارخانه نوآوری آزادی- سوله دیجی‌نکست
جهت عضویت در خبرنامه دیجی‌نکست، ایمیل خود را ارسال نمایید
© COPYRIGHT 2023 | MADE BY Diginext