تیم دیجی‌نکست

Amir salehi

امیر صالحی

مدیر عامل
mona saremi

مونا صارمی

معاون ارشد عملیات
Vahid Fakhr

وحید فخر

معاونت ارشد سرمایه گذاری و پورتفولیو
Ghazaleh Khalkhali

غزاله خلخالی

دستیار اجرایی
Niyayesh Abdollahi

نیایش عبداللهی

کارشناس ارشد امور مالی
Fatemeh Rashidi

فاطمه رشیدی

کارشناس روابط عمومی
Kamand Soleymani

کمند سلیمانی

کارشناس آکادمی
Ali Seyfi

علی صیفی

برنامه نویس فول-استک
Mohammadhasan Esmaeili

محمدحسن اسماعیلی

کارشناس برنامه‌های استارتاپی
Shakib Hallajian

شکیب حلاجیان

مدیر محصول
Elmira Zamiri

المیرا ضمیری

کارشناس اداری
Raha Emadi

رها عمادی

کارشناس تولید محتوا
Farnaz Tizro

فرناز تیزرو

طراح گرافیک
Fatemeh Nazari

فاطمه نظری

کارشناس آکادمی
Ehsan Astaraki

احسان آسترکی

شریک تجاری منابع انسانی