تیم دیجی‌نکست

Ghazaleh Khalkhali

غزاله خلخالی

دستیار اجرایی
Niyayesh Abdollahi

نیایش عبداللهی

مدیر امور مالی
Golsara Pouyan

گلسارا پویان

مدیر حقوقی
Fatemeh Rashidi

فاطمه رشیدی

کارشناس روابط عمومی
Kamand Soleymani

کمند سلیمانی

کارشناس آکادمی
Mohammadhasan Esmaeili

محمدحسن اسماعیلی

کارشناس برنامه‌های استارتاپی
Shakib Hallajian

شکیب حلاجیان

مدیر محصول
Ali Seyfi

علی صیفی

برنامه نویس فول-استک
Behzad Abbasi

بهزاد عباسی

مهندس نرم‌افزار
Mahmood Rafia

محمود رفیعا

کارشناس توسعه روابط سرمایه‌گذاری
Elmira Zamiri

المیرا ضمیری

کارشناس اداری
Raha Emadi

رها عمادی

تولید محتوا
Farnaz Tizro

فرناز تیزرو

طراح گرافیک
Kiarash Gholami

کیارش غلامی

دستیار آکادمی