آنچه در Tech Weekend می‌گذرد!

Tech Weekend برنامه‌ای است که آکادمی دیجی‌نکست برای اولین بار قصد برگزاری آن را دارد که در تاریخ 8، 9 و 10 تیر به صورت حضوری در سوله دیجی‌نکست برگزار خواهد شد. در طی این 3 روز علاقه‌مندان به کارآفرینی و فضای استارتاپی قرار است در کنار یکدیگر تجربه‌ای ارزشمند از کار تیمی داشته باشند و در نهایت تیم‌های برتر وارد هفتمین کمپ استارتاپی دیجی‌نکست خواهند شد.

element 1
element 2
element 3
element 4
element 5
element 6
element 7
element 8
element 9
element 10
element 11
element 12
Road Map Road Map

مزیت‌ها

1

مربی‌گری تخصصی (تیمی یا فردی)

بهره‌گیری از تجربه با ارزش سال‌ها فعالیت منتورهای دیجی‌نکست و دیجی‌کالا در حوزه تخصصی فعالیت‌شان از جمله مزایای هر کمپ استارتاپی است. دیجی‌نکست به عنوان مرکز نوآوری دیجی‌کالا، بر حسب نیاز تیم‌های استارتاپی امکان دسترسی به مدیران ارشد این مجموعه را برای شرکت‌کنندگان کمپ استارتاپی فراهم می‌کند.

2

مشاوره مالی و حقوقی، بیزینسی

تیم‌ها بعد از ورود به بازار می‌توانند از نظر مالی، حقوقی و بیزینسی از مدیران دیجی‌نکست مشاوره بگیرند.

3

ورود به هفتمین کمپ استارتاپی

با توجه به این که در این کمپ امکان ورود به صورت تیم وجود دارد، تیم‌های برتر می‌توانند به صورت مستقیم وارد کمپ استارتاپی دیجی‌نکست شوند.

4

تجربه کار تیمی

در این 3 روز قرار است افراد با ایده‌های نزدیک به هم، با یکدیگر تیم شده و تجربه‌ای نزدیک به کار تیمی یک استارتاپ داشته باشند.

مربی‌گری تخصصی (تیمی یا فردی)

بهره‌گیری از تجربه با ارزش سال‌ها فعالیت منتورهای دیجی‌نکست و دیجی‌کالا در حوزه تخصصی فعالیت‌شان از جمله مزایای هر کمپ استارتاپی است. دیجی‌نکست به عنوان مرکز نوآوری دیجی‌کالا، بر حسب نیاز تیم‌های استارتاپی امکان دسترسی به مدیران ارشد این مجموعه را برای شرکت‌کنندگان کمپ استارتاپی فراهم می‌کند.

مشاوره مالی و حقوقی، بیزینسی

تیم‌ها بعد از ورود به بازار می‌توانند از نظر مالی، حقوقی و بیزینسی از مدیران دیجی‌نکست مشاوره بگیرند.

ورود به هفتمین کمپ استارتاپی

با توجه به این که در این کمپ امکان ورود به صورت تیم وجود دارد، تیم‌های برتر می‌توانند به صورت مستقیم وارد کمپ استارتاپی دیجی‌نکست شوند.

تجربه کار تیمی

در این 3 روز قرار است افراد با ایده‌های نزدیک به هم، با یکدیگر تیم شده و تجربه‌ای نزدیک به کار تیمی یک استارتاپ داشته باشند.

منتورها

وحید فخر

وحید فخر

مدیر واحد سرمایه‌گذاری دیجی‌نکست

حمیدرضا سلیمانی

حمیدرضا سلیمانی

مدیر واحد نوآوری و فناوری دیجی‌نکست

امیر صالحی

امیر صالحی

مدیرعامل دیجی‌نکست

سینا زمانی

سینا زمانی

مهندس ارشد یادگیری ماشین فناپ
مدیر ارشد محصول آپتایم

امیرعلی حسین‌خان

امیرعلی حسین‌خان

بنیان‌گذار سامانه نظرسنجی یوچک
هم‌بنیان‌گذار استارتاپ رکوتک

زهرا رضوی

زهرا رضوی

هم‌بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ یوسیستنت
دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه راچستر نیویورک

امیر نوریان

امیر نوریان

مدیر ارشد بازاریابی عملکرد دیجی‌پی

علیرضا هوشمند

علیرضا هوشمند

کارشناس توسعه کسب وکار دیجی‌کالا

کیوان محیط مافی

کیوان محیط مافی

بنیان‌گذار استارتاپ رکو
مشاور محصول دیجی‌نکست

امیرحسین فروغی

امیرحسین فروغی

هم‌بنیانگذار استارتاپ میسلی
هم‌بنیان‌گذار CS50x Iran

فرناز تیزرو

فرناز تیزرو

هم‌بنیان‌گذار استارتاپ پیکسی و مهندس نرم‌افزار

علی صیفی

علی صیفی

تک لید و برنامه‌نویس فول‌استک دیجی‌نکست

تیم اجرائی

کمند سلیمانی

کمند سلیمانی

فاطمه نظری

فاطمه نظری

فاطمه رشیدی

فاطمه رشیدی

علی صیفی

علی صیفی

شکیب حلاجیان

شکیب حلاجیان