محتواهای آموزشی

دانلود کتاب سلام اسکرچ

دانلود ترجمه فارسی کارت‌های آموزشی

دانلود ساخت بازی در اسکرچ

ویدیوآموزشی 1

ویدیوآموزشی 2

ویدیوآموزشی 3

مثال ها

Super Mario Bros

SCRATCHJUMP

Red Ball

Detailed 4 A Platformer Into The Mountains