منتورها

امیر صالحی

مشاهده لینکدین منتور

امیر صالحی

مدیرعامل دیجی‌نکست


امیر پاشا

مشاهده لینکدین منتور

امیر پاشا

معاون ارشد مارکتینگ دیجی‌کالا


سهیل مقدم

مشاهده لینکدین منتور

سهیل مقدم

معاون ارشد فنی دیجی‌کالا


علیرضا کامرانیان‌فر

مشاهده لینکدین منتور

علیرضا کامرانیان‌فر

مدیرکل توسعه کسب‌وکار گروه دیجی‌کالا


حمید محمدی

مشاهده لینکدین منتور

حمید محمدی

هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجی‌کالا


کیوان محیط‌مافی

مشاهده لینکدین منتور

کیوان محیط‌مافی

مشاور محصول دیجی‌نکست


سعید محمدی

مشاهده لینکدین منتور

سعید محمدی

هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت مدیره دیجی‌کالا


آرش حسینی

مشاهده لینکدین منتور

آرش حسینی

مدیر ارشد محصول دیجی اکسپرس


امیر نوریان

مشاهده لینکدین منتور

امیر نوریان

مدیر ارشد بازاریابی عملکرد دیجی‌پی


کاوه احسانی

مشاهده لینکدین منتور

کاوه احسانی

معاون ارشد عملیات دیجی‌کالا


سامان صادق‌زاده

مشاهده لینکدین منتور

سامان صادق‌زاده

مشاور و مدرس بازاریابی هوش مصنوعی


مونا صارمی

مشاهده لینکدین منتور

مونا صارمی

معاون ارشد عملیات دیجی نکست


حمیدرضا سلیمانی

مشاهده لینکدین منتور

حمیدرضا سلیمانی

مدیر واحد نوآوری و فناوری دیجی نکست


وحید فخر

مشاهده لینکدین منتور

وحید فخر

مدیر واحد سرمایه گذاری دیجی نکست


ندا گلشن

مشاهده لینکدین منتور

ندا گلشن

VP محصول دیجی کالا


محمد محمودی

مشاهده لینکدین منتور

محمد محمودی

سرپرست واحد عملیات هوش مصنوعی دیجی‌کالا


یوحنا پرویزی‌نژاد

مشاهده لینکدین منتور

یوحنا پرویزی‌نژاد

مدير محصول تیم اینترک


نادر حیدری

مشاهده لینکدین منتور

نادر حیدری

سرپرست محصول تیم اسمارتک


علیرضا هوشمند

مشاهده لینکدین منتور

علیرضا هوشمند

کارشناس توسعه کسب وکار دیجی کالا


سحر علویانی

مشاهده لینکدین منتور

سحر علویانی

مدیر حقوقی دیجی نکست


محمدجواد اتابکی

مشاهده لینکدین منتور

محمدجواد اتابکی

هم‌بنیانگذار و مدیرعامل آپتایم


محمدخادم

مشاهده لینکدین منتور

محمدخادم

هم‌بنیانگذار و مدیر هوش مصنوعی اپتایم


امیر رحیم‌پور

مشاهده لینکدین منتور

امیر رحیم‌پور

هم‌بنیانگذار و مدیرفنی آپتایم


سینا زمانی

مشاهده لینکدین منتور

سینا زمانی

مهندس ارشد یادگیری ماشین فناپ ‌- مدیر ارشد محصول آپتایم